• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Branko ?egec Ispis E-mail

tfile_logo.jpgBranko ?egec, ro?en 22. lipnja 1957. u Kraljevu Vrhu, Vrbovec. Diplomirao jugoslavenske jezike i knjievnosti i komparativnu knjievnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Ure?ivao knjievnost u omladinskim novinama i ?asopisima Polet i Pitanja. Od 1985. do konca 1989. glavni urednik ?asopisa Quorum. Od 1989. do konca 1990. glavni i odgovorni urednik lista za kulturu Oko. Nakon toga do 1993. urednik u izdava?koj ku?i Mladost.

Godine 1992. pokrenuo vlastitu nakladni?ku ku?u Meandar, koja djeluje od ljeta 1993. U njoj radi kao direktor i glavni urednik do 2000, nakon toga kao glavni urednik.

Godine 2005. pokre?e ku?u Meandarmedia kao drugu fazu projekta Meandar. Do danas je njezin direktor i glavni urednik.

Godine 1999. izabran je za predsjednika Odbora Goranova prolje?a, najve?e hrvatske pjesni?ke manifestacije, na ?ijem ?elu ostaje do jeseni 2007.

Od 2000. do 2002. pomo?nik ministra kulture.

Godine 2003. pokre?e Centar za knjigu i ?asopis za knjigu Tema, pri kojima djeluje kao ravnatelj, odnosno glavni urednik.

Nagradu Goran za mlade pjesnike dobio je 1980, to je rezultiralo objavljivanjem prve knjige Eros-Europa-Arafat. Godine 1983. dobio je nagradu Sedam sekretara SKOJ-a za knjigu eseja Presvla?enje avangarde.

Za ukupan prinos suvremenom hrvatskom pjesnitvu na Kvirinovim susretima u Sisku 2008. dodijeljena mu je Plaketa Sv. Kvirina.

Za ukupan prinos suvremenoj knjievnosti dodijeljena mu je 2007. Nagrada Ko?i?evo pero Zadubine Petar Ko?i? iz Banje Luke.

Za knjigu pjesama Pun mjesec u Istanbulu dobio je nagradu Kiklop za najbolju knjigu poezije 2012.

Goranov vijenac za ukupan prinos suvremenoj hrvatskoj poeziji dodijeljen mu je na Goranovu prolje?u 2013.

Pjesme su mu uvrtene u tridesetak antologija, izbora i pregleda u zemlji i inozemstvu. Autor je ili suautor vie izbora i pregleda hrvatske knjievnosti (poezije i proze) u zemlji i inozemstvu.

Sudjelovao na doma?im i internacionalnim festivalima poezije, izme?u ostalog na Strukim ve?erima poezije, Sarajevskim danima poezije, Vilenici, Translokal (Graz), Marche de la poesie (Pariz, Bordeaux, Marseille), Poesie nuit (Lyon), SiDaJa (Trst), Ars Poetica (Bratislava), Eskisehir International Poetry Festival (Eskisehir), kao i na ?itanjima u Austriji, Ma?arskoj, Poljskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Francuskoj i Njema?koj. Godine 2009. bio je sudionik projekta Poesie der Nachbarn/Poezija susjeda u Edenkobenu i Mainzu, a kao rezultat pjesni?ke prevodila?ke radionice objavljena je antologija Konzert fr das Eis, u koju su uvrtene njegove pjesme (po jednoj je i cijela antologija dobila naslov), zajedno s jo pet suvremenih hrvatskih pjesnika.

 

Bibliografija:

Poezija

Eros-Europa-Arafat, Goranovo prolje?e SKUD Ivan Goran Kova?i?, Zagreb 1980.

Zapadnoisto?ni spol, August Cesarec, Zagreb 1983.

Melankoli?ni ljetopis, Izdava?ki centar Rijeka, Rijeka 1988.

Ekrani praznine, Naklada MD, Zagreb 11992, 22001. (proireno izdanje)

Nitko ne govori hrvatski / Personne ne parle croate (s M. Mi?anovi?em i I. Prtenja?om), Meandar, Zagreb 12002, 22002.

Sintaksa mese?ine, izbor iz poezije, tudentska zaloba Beletrina, Ljubljana 2004.

Tamno mjesto, Meandar, Zagreb 2005.

Nurkanje na zdiv / Ronjenje na dah / Breath-Hold Diving, izbor poezije, Blesok, Skopje 2010.

Zapisi iz pustog jezika, Meandarmedia, Zagreb 2011.

Shopping terapia, izbor iz poezije, Vlna, Bratislava 2012.

Pun mjesec u Istanbulu, Meandarmedia, Zagreb 2012.

Lune pleine Istanbul, LOllave, Rustrel / Apt 2012.

Unatrag, izbor iz poezije, Meandarmedia, Zagreb 2014.

 

Proza

Tri krokodila (sa S. Karuzom i M. Mi?anovi?em), Meandarmedia, Zagreb 2005.

 

Eseji, kritike

Presvla?enje avangarde, Centar drutvenih djelatnosti SSOH, Zagreb 1983.

Fantom slobode, Naklada MD, Zagreb 1994.

Pokret otpora. ivot knjige i druge vjetrenja?e, Meandarmedia, Zagreb 2011.

 

Antologije

Strast razlike, tamni zvuk praznine (s M. Mi?anovi?em), panorama hrvatskoga pjesnitva osamdesetih i devedesetih godina, Quorum, Zagreb 1995.

Poza za proznu situaciju, u: Widzie? Chorwacj?, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna 2005.

 

Poezija uvrtena u antologije

Ars poetica 2012, Bratislava 2012.

Autobiografski Zagreb (ur. Vinko Brei?), Zrcalo, 2, Zagreb 1994.

Den Erdrand Erleuchtet Begierde, Berliner Anthologie. Verlag Vorwerk 8, Berlin 2010.

Milo ?ur?evi?: Ruenje orfi?kog hrama. Antologija novije hrvatske poezije. VBZ, Zagreb 2006.

Ex vknyv 1990, Forum Knyvkiad, Ujvidk 1990.

Fabula Rasa, Die Horen 229, Bremerhaven 2008.

Iz veka u vek. Hrvatska poezija, Pranat, Moskva 2007.

Ervin Jahi?: If We Crash into a Cloud, It Wont Hurt Croatian Poetry 19892009, Poezija, 1-2, Zagreb 2009.

Ervin Jahi?: U nebo i u niks. Antologija hrvatskog pjesnitva 19892009. Ratkovi?eve ve?eri poezije, Bijelo Polje 2009.

Manfred Jhnichen (hrsg.): Das Schlangenhemd des Windes, Gollenstein Verlag Erasmus Verlag, Blieskastel Zagreb 2000.

Konzert fr das Eis, Wunderhorn, Heidelberg 2010.

Marina Lipovac Gatti: Antologia della poesia Croata contemporanea, Hefti, Milano 1999.

Tonko Maroevi?: Uskli?nici ?etvrt stolje?a hrvatskog pjesnitva 19711995., Hrvatska sveu?ilina naklada, Zagreb 1996.

Tonko Maroevi?: Exclamations, Most / The Bridge, Zagreb 2001.

Tonko Maroevi?: Points dexclamation, Caractres, Paris 2003.

Strast razlike, tamni zvuk praznine. Hrvatsko pjesnitvo osamdesetih i devedesetih (Miroslav Mi?anovi? / Branko ?egec). Quorum, 5-6, Zagreb 1995.

Miroslav Mi?anovi?: Utjeha kaosa. Antologija suvremenoga hrvatskog pjesnitva. Zagreba?ka slavisti?ka kola, Zagreb 2006.

Miroslav Mi?anovi?: Anthology of contemporary croatian poetry 19952005, Relations, Zagreb 2007.

Miroslav Mi?anovi?: A kosz vigasza. Kortrs horvt kltok antolgija, Jelenkor Kiad, Pcs 2009.

Stijepo Mijovi? Ko?an: Skupljena batina. Suvremeno hrvatsko pjesnitvo 19401990., kolske novine, Zagreb 1993.

Zvonimir Mrkonji? / Hrvoje Pejakovi? / Andrijana kunca: Naa ljubavnica tlapnja. Antologija hrvatskih pjesama u prozi. Hrvatska sveu?ilina naklada, Zagreb 1992.

Zvonimir Mrkonji?: Me?ai. Hrvatsko pjesnitvo dvadesetog stolje?a. Profil, Zagreb 2004.

New European Poets, Graywolf Press, Saint Paul, Minnesota, USA 2008.

Fenyvesi Ott: Tele van a memria, Mvszetek Hza, Veszprm 2012.

Hrvoje Pejakovi? / Miroslav Mi?anovi?: Une generation de poetes Croates, Most / The Bridge, 9-10, Zagreb 1995.

Hrvoje Pejakovi?: Antologija suvremene hrvatske poezije, Most / The Bridge, Zagreb, 1997.

Goran Rem: Koreografija teksta, Meandar, Zagreb 2003.

Goran Rem: Pogo i tekst, Meandarmedia, Zagreb 2011.

Som ett frbluffat vittne i ett land, medan det nnu fanns, Tretton samtida ex-jugoslaviska poeter. Ariel. Tidskrift fr litteratur, 4-5, Malm 2004.

Ante Stama?: Antologija hrvatskog pjesnitva od davnina pa do naih dana, kolska knjiga, Zagreb 2007.

Davor alat: Cartographers of Dreams, Most / The Bridge, 3, Zagreb 2012.

Damir odan: Drugom stranom. Antologija suvremene hrvatske stvarnosne poezije. Naklada Ljevak, Zagreb 2010.

Nikica Krajina, eljko Buklija: Antologija Jutra poezije, Udruga Jutro poezije, Zagreb 2010.

Drago tambuk / Neven Jurica: Quadrispatium hrvatskoga pjesnitva, Dubrovnik, 5-6, Dubrovnik 1982.

Voix Vives, de mditerrane en mditerrane, Anthologie Ste 2012, ditions Bruno Doucey, Ste 2012.

 

Kritika o poeziji (izbor)

Kreimir Bagi?: Kako do?i do zraka, u: Ekrani praznine, Naklada MD, Zagreb 2001.

Branimir Bonjak: Branko ?egec Kocka je ba?ena, u: Hrvatsko pjesnitvo / pjesnici 20. stolje?a, Altagama, Zagreb 2010.

Bernarda Katui?: Slast kratkih spojeva: hrvatsko pjesnitvo na razme?i modernizma i postmodernizma, Meandar, Zagreb 2000.

Josip Kraja?: Lagahne ?egecove eksplikacije erotike, Knjievna republika, 7-9, Zagreb 2009.

Zvonko Makovi?: Melankoli?ni ljetopis Branka ?egeca, pogovor u knjizi Melankoli?ni ljetopis, ICR, Rijeka 1988.

Branko Male: Branko ?egec. Po?etna vizualno-grafi?ka kao i semanti?ko-vizualisti?ka konkretizacija, kasnija postmodernisti?ka melankolija te erotizirani sakuplja?ki neoegzistencijalizam klape sada, u: Poetske strategije kraja 20. stolje?a, Lunapark, Zagreb 2009.

Vanda Miki?: Poeti?ki u?inci u pjesmi Branka ?egeca Boja bure, zanos kose, u: Interpretacija i prijevod, Meandarmedia 2011.

Vanda Miki?: Couleur de la bora, exaltation des cheveux: analyse linguistique dun pome de Branko ?egec, u: Aspects linguistiques du texte potique, LHarmattan, Paris 2011.

Cvjetko Milanja: Glavni predstavnici razli?itih poetika, u: Hrvatsko pjesnitvo od 1950. do 2000., IV. dio, knjiga 2, Altagama, Zagreb 2012.

Sanja Orei?: Filmovi ?egecove pjesme ITD., u: Nasza rodkowoeuropejska ars combinatoria, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna 2007.

Krystyna Pieniazek-Markovi?: ?egecovo ogledanje s osobno?u. Prilog razmiljanjima o situaciji postmoderna subjekta, u: G. Rem (ur.) Modernitet druge polovice 20. stolje?a, Postmodernitet. III. Slamnigovi dani, Osijek 2006.

Krystyna Pieniazek-Markovi?: Branka ?egeca zmagania z osobnoci. Przyczynek do rozwaza nad sytuacj postmodernistycznego podmiotu, u: G. Rem (ur.) Modernitet druge polovice 20. stolje?a, Postmodernitet. III. Slamnigovi dani, Osijek 2006.

Krystyna Pieniazek-Markovi?: Razkosze tekstu i razkosze cia?a, u: Ja-cz?owiek i wiat w najnowszej poezji chorwackiej (19902010), Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna 2011.

Krystyna Pieniazek-Markovi?: Put u vlastitu odsutnost. Ironi?na autoreferencijalnost u poeziji Branka ?egeca, Quorum, 3-4, Zagreb 2011.

Goran Rem: Koreografija teksta I, Meandar, Zagreb 2003.

Goran Rem: Svijest o pismu, medijalnost i tijelo, Rije?i, 4, Sisak 2008.

Goran Rem: Melankoli?ni ljetopis hrvatskog pjesnitva, Zarez, 144, Zagreb, 2004.

Tvrtko Vukovi?: Svi kvorumai znaju da nisu kvorumai, Disput, Zagreb 2005.

 

Nagrade

Nagrada Goran za mlade pjesnike: Eros-Europa-Arafat, Goranovo prolje?e SKUD Ivan Goran Kova?i?, Zagreb 1980.

Nagrada Sedam sekretara SKOJ-a: Presvla?enje avangarde, CDD SSOH, Zagreb 1983.

Nagrada Ko?i?evo pero 2007: Tamno mjesto, poezija, Meandar, Zagreb 2005.

Plaketa Sv. Kvirina za ukupan prinos suvremenom pjesnitvu, Sisak 2008.

Nagrada Kiklop za najbolju knjigu poezije u 2012: Pun mjesec u Istanbulu, Meandarmedia, Zagreb 2012.

Nagrada Julije Benei? za najbolju knjigu kritike Pokret otpora, Meandarmedia, Zagreb 2012.

Goranov vijenac za ukupan prinos hrvatskom pjesnitvu na Goranovu prolje?u 2013.

 

Branko-Fra-naslovnica webFormat: 150x210 mm

ISBN: 978-2-9534588-4-8

Broj stranica: 72

Uvez: BROIRANO, IVANO

Godina izdanja: 2012

Izdava?: L'OLLAVE, Saint-Julien-Molin-Molette, Loire/FranceCopyright © Branko Čegec, Izrada i dizajn Redizajn studio